Rutin AVK-brev

Från den 1 april 2020 faxas inte AVK-brevet längre utan sjuksköterskan i kommunen hämtar AVK-brevet genom uthopp i Cosmic

Rutin för AVK-brev