Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

Patienten kan få sin rehabilitering, habilitering samt hjälpmedel parallellt på olika vårdnivåer/ansvarsområden. Exempelvis kan patienten erhålla rehabilitering både på regionens distrikts-rehabilitering och inom kommunens rehabilitering i hemmet.