Hälso- och sjukvårdsansvar vid korttidsvistelse enligt LSS

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning upp till 21 år, syftar till att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte eller för att ge anhöriga tillfälle till avlösning.

Korttidsvistelse för barn och ungdomar enligt LSS ska likställas med HVB- hem där landstinget har hälso- och sjukvårdsansvaret.