Egenvård

Egenvård är inte hälso-och sjukvård.

Med egenvård avses en hälso-och sjukvårdsåtgärd som legitimerad personal bedömt att en patient själv kan utföra eller kan utföras med hjälp av någon annan.

 Patientens och närståendes delaktighet är en förutsättning.

 Praktiska anvisningar Egenvård 2020

Blankett Beslut om egenvård i Kalmar län

Patientinformation angående egenvård att delta ut till den enskilde:

Patientinformation Egenvård