Distansmöte

Vid distansmöte mellan huvudmän ska regionens mötestjänst användas. Distansmöte ska vara förstahandsval när kommun och region planerar tillsammans med den enskilde. Det är regionen som skapar länk och skickar anslutningsuppgifter till kommun och andra aktörer.

Praktiska anvisningar - distansmöten

Lathund till externa parter