Cosmic Messenger

Den praktiska anvisningen beskriver användningsområdet av Cosmic Messenger mellan länets hälsovalsenheter, övriga öppenvårdsmottagningar, kommunal hälso- och sjukvård samt omsorg och socialtjänst.

Rutin måste finnas på de enheter som har fiktiva brevlådor att kontrollera dessa minst 2 gånger per dag.

Praktiska anvisningar- Cosmic Messenger 2018