Cosmic LINK

Cosmic LINK används för informationsöverföring mellan regionen och länets kommuner när den enskilde har behov av stöd och samordning i samband med utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. När medarbetare från Region Kalmar län deltar i en samordnad individuell plan ska Cosmic LINK användas oavsett om det sker hemma eller i vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Under 2020 ska alla kommuner enhetskoppla i Cosmic Link. Några kommuner har redan startat.

Nedan finner ni bakgrund till varför kommunerna ska enhetskoppla och korta instruktioner. Ni finner även exempel på manualer från de kommuner som redan arbetar utifrån enhetskopplingen.

Cosmic LINK är en del i Praktiska anvisningar- Samordning av den enskildes insatser mellan slutenvård, öppenvård och kommun

Enhetskoppling i Cosmic LINK för kommunerna i Kalmar län

Manual biståndshandläggare Cosmic LINK

Manual sorterare biståndshandläggare Cosmic LINK

Rehab manual Cosmic LINK

Rehab sorterare manual Cosmic LINK

Ssk manual Cosmic LINK

Ssk manual sorterare Cosmic LINK