Om utvecklingsarbetet

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en överenskommelse med syfte att stimulera utvecklingsarbete och skapa förutsättningar för lokala och regionala analyser av de utmaningar som respektive län står inför och att identifiera behov och utvecklingsmål lokalt och regionalt samt att förbättra ungas psykiska hälsa.

Ansvariga för att driva det arbetet framåt är samordningsgruppen Psykisk hälsa med representanter från länets kommuner och Region Kalmar län tillsammans med utvecklingsledaren. I länet finns även ett nätverk av kontaktpersoner från varje kommun som också är den lokala kontakten till SKL.

Arbetet leds av Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län bestående av kommunernas social- och omsorgschefer samt landstingets förvaltningschefer.

I länet finns också en överenskommelse om samverkan mellan Region Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning.