Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Statistik över utskrivningsklara patienter på sjukhus finns på Väntetider.se där man kan välja län, kommun, somatik och psykiatri.