Nyhetsbrev juni 2021

2021-06-01

Nytt nyhetsbrev från Länsgemensam ledning är ute nu!

Nyhetsbrevet för juni innehåller bland annat information om: 

  • Samordnad individuell plan (SIP)
  • Ny överenskommelse om modell för brukar-, patient- och närståendemedverkan
  • Ny överenskommelse för länets familjecentraler

Läs nyhetsbrevet