Om utvecklingsarbetet

Kommunerna och Region Kalmar län arbetar gemensamt med att utveckla missbruks- och beroendevården. Arbetet samordnas av Region Kalmar län. Ansvariga för att driva det regionala arbetet framåt är den samordnande gruppen missbruk och beroende med representanter från kommunerna och Region Kalmar län tillsammans med utvecklingsledaren.

Ledningsgrupp för arbetet är Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län bestående av kommunernas social- och omsorgschefer samt Region Kalmar läns förvaltningschefer.

Region Kalmar län och kommunerna i Kalmar län har en överenskommelse om samverkan kring personer med riskbruk, missbruk och beroende.