Om utvecklingsarbetet

Länsgruppen innebär ett gemensamt samarbete avseende arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik inom kommunernas och regionens habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter. Upptagningsområdet är Kalmar län och dess ca 240 000 invånare. I verksamheterna ingår ca 300 arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Tillsammans med patienten vill vi uppnå Region Kalmar läns och kommunernas gemensamma vision för arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik.
Visionen som ska forma verksamheten och som ska vara vägledande för all arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik i Kalmar län är:

"Rätt insats vid rätt tillfälle för den enskilde"

Kontakt: lansgemensamledning@regionkalmar.se