Kontakt

Anna Olheden
Utvecklingsledare brukarmedverkan
Region Kalmar län
0480-841 47

Rebecka Moding
Utvecklingsledare brukarmedverkan
Kommunförbundet i Kalmar län
0480-45 67 30