Medverkan i intressebank

Brukare, patienter och närstående som vill medverka i arbetet för bättre stöd, vård och omsorg kan anmäla sitt intresse digitalt till Intressebanken

Nedan hittar du mer material som kan underlätta för länets invånare att anmäla sitt intresse för att medverka. 

Under sidan Formulär och blanketter finner du dokument som du ska använda i samband med att brukare, patient och närstående ska medverka i utvecklingsaktiviteter och i ledningssammanhang.