Informationsmaterial

Material som beskriver strukturen och systematiken i brukar-, patient- och närståendemedverkan inom Länsgemensam ledning i samverkan:

  • Informationsmaterial om brukarmedverkan (material kommer inom kort)

Material som kan underlätta för länets invånare att anmäla sitt intresse för att medverka. Materialet som vänder sig till barn är framtaget av barn i Kalmar län:

Information om vad som gäller angående arvode vid samtidig ersättning från Försäkringskassan: