Handlingsplan 2019-2020

Handlingsplan för brukarmedverkan är en del av handlingsplan för Länsgemensam lednings olika områden. I handlingsplanen beskrivs aktiviteter som ska bidra till målet som finns angivet i det regionala styrdokumentet.