Formulär och blanketter

Nedan finner du dokument som du ska använda i samband med att brukare, patient och närstående ska medverka i utvecklingsaktiviteter och i ledningssammanhang.

Förfrågan om brukar-, patient och närståendemedverkan

I Intressebanken finns personer med erfarenhet som brukare, patient eller närstående. Använd formuläret Förfrågan om brukar-, patient och närståendemedverkannär du behöver medverkan av personer från Intressebanken.

Spara ner formuläret, fyll i och maila till Invanarmedverkan@regionkalmar.se

Utvecklingsledare som samordnar arbetet kommer att matcha individ i Intressebanken mot din förfrågan och du kommer att bli kontaktad.

Uppdragsbeskrivning

Ett tydligt uppdrag ger tryggheten och ökar förutsättningarna för brukare, patienter och närstående att göra en bra insats i olika aktiviteter. Vid mer omfattande medverkan upprättas en överenskommelse med beskrivning av bland annat uppdrag, tidsåtgång och ersättning. Använd Överenskommelse mellan medverkande brukare/patient/närstående och uppdragsgivare

Arvodesblankett

Brukare, patient och närstående ska erbjudas arvode och reseersättning. I samband med aktiviteten ska Arvodesblankettfyllas i. Skriv ut blanketten som ska undertecknas av medverkande (uppdragstagare) samt attesteras av ansvarig chef. Skickas därefter per post/internpost till Region Kalmar läns Löneservice. Se adress nederst sid 1.

Personer som medverkar omfattas av Region Kalmar läns kollektiva olycksfallsförsäkring.