Kontakt

Emmy Ahlstedt
Utvecklingsledare barn och unga
Regionstab Samordning hälso- och sjukvård
Region Kalmar län
0480-899 79
emmy.ahlstedt@regionkalmar.se