Handlingsplan 2019-2020

Samordnande gruppen barn och unga har en handlingsplan för 2019-2020 som beskriver inriktningen på utvecklingsarbetet och listar mål, aktiviteter och indikatorer.