Kontakt

Kristin Irebring

kristin.irebring@regionkalmar.se

Äldresamordnare
Regionstab Samordning Hälso- och sjukvård
Region Kalmar län
0480-841 27