God läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling hos äldre har ökat under de senaste 20 åren.

Många äldre vårdas inom slutenvården på grund av läkemedelsrelaterade problem.

Vissa till­stånd hos äldre kan med framgång behandlas med ickefarmakologiska metoder bl. a genom bra bemötande, utevistelse och energishots före sänggående.

Länk till Vårdriktlinjer Läkemedel samt Demens.