Samordnad individuell plan (SIP)

En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av samordning av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Detta gäller vuxna som barn som har behov av insatser från både kommun och region. En SIP kan göras oavsett om den enskilde är inskriven i slutenvården eller är hemma.

Praktiska anvisningar

Stöd, utbildning och information