Kontaktpersoner

Vill du och din verksamhet ha stöd i att arbeta mer person- och familjecentrerat? Kontakta din verksamhets verksamhetsutvecklare för stöd i att komma igång.

Du kan även få stöd via Kliniskt Träningscenter, KTC.

Mer information

Marie Åberg Pettersson
Chef Länsövergripande KTC
Tfn: 0480-445349, 0707 365 243

Magnus Persson
Utvecklingsdirektör
Tfn: 0480-845 25, 073-084 07 81