Vad är person- och familjecentrerat arbetssätt?

Personcentrering innebär att utgå från individens behov, preferenser och resurser. Att person- och familjecentrera vården innebär i hög utsträckning att lyssna till patientens och familjens berättelse för att förstå vad sjukdomen och hälsa innebär och betyder för varje enskild person.

Detta innebär att patienten upplever att vården:

• Lyssnar på mig

• Hjälper mig att förstå vad som har hänt

• Hjälper mig att förstå vad som ska hända

• Tar min oro på allvar

• Tar mina symtom på allvar

• Tar mig som person på allvar

• Får mig att må bra i stunden

• Får mig att känna mig trygg

Dåvarande Landstinget i Kalmar län tog beslut om införande av ett person- och familjecentrerat arbetssätt 2016. Flera stora nationella organisationer arbetar för ett införande i svensk hälsosjukvård, till exempel Sveriges kommuner och landsting (SKL), Vårdförbundet och vårdanalys. Om personcentrerad vård på SKL

Mer information