Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård - standard

Detta dokument syftar till att underlätta patientdelaktighet och utvecklingen av ett partnerskap mellan patienten och vårdpersonalen. Dokument beskriver minimikrav för patientdelaktighet inom hälso- och sjukvård och är utgivet av Svenska Institutet för Standarder.

Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård – Minimikrav för personcentrerad vård