Person- och familjecentrerat arbetssätt

Hur säkerställer vi att vi tar till vara kraften hos människor vi möter?

Person- och familjecentrerat arbetssätt är ett etiskt förhållningsätt som innebär att se den enskilda personen, involvera och anpassa efter individens behov, resurser och förutsättningar. På detta sätt kan vården både bli mer jämlik och kostnadseffektiv.

Kontakt och stöd i arbetet

Bakgrund