Palliativa enheten Västerviks sjukhus

Vår enhet bedriver specialiserad palliativ vård i norra Kalmar län.

Utifrån inkommen remiss och individuell patientbedömning erbjuder vi: 

 • Vård på vår slutenvårdsavdelning på Västerviks sjukhus. För intag prioriteras i första hand patienter med behov av specialiserad palliativ vård.
 • Ansvar för specialiserade palliativa insatser i hemsjukvård och på särskilda boende.
 • Rådgivning, konsultation och handledning gällande frågor kring palliativ vård för samtliga vårdgivare i norra Kalmar län.

Exempel på patienter i behov av specialiserad palliativ vård kan vara:

 • otillräcklig symtomkontroll trots insatta åtgärder (VAS>3)
 • behov av avancerad symtomlindring med medicinsk-teknisk utrustning som t ex smärtpumpar och dylikt
 • vård av patienter med komplexa symtom eller patienter där snabb sjukdomsprogress med förväntade komplexa symtom befaras
 • andra särskilda omständigheter som t ex komplex psykosocial situation

Vi verkar för att alla invånare i norra Kalmar län som bedöms i behov av palliativ vård ska erbjuds en likvärdig och kvalitativ god palliativ vård utifrån nationella och regionala riktlinjer. Som led i det arbete erbjuder vi även utbildning inom palliativ vård för alla personalkategorier samt bedriva utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete.

Vårt multiprofessionella team arbetar personcentrerat med närstående som en del i teamet. Teamet består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och kurator. Vården sker i samverkan med ordinarie vårdpersonal i både öppen- och slutenvård och i samarbete med palliativa rådgivningssjuksköterskor omfattande Västervik, Hultsfred, Vimmerby och Oskarshamn.

Kontakt

 • Skicka remiss till oss

  Medicinmottagningen, Västerviks sjukhus
  Remissmottagare, skriv: Palliativa enheten

  Remissen bör innehålla:

  • Diagnos, kort om sjukhistoria
  • Aktuella symtom och vårdbehov
  • Pågående sjukdomsmodifierande behandlingar
  • Patienten är informerad om remissen och samtycker
  • Brytpunktssamtal har ägt rum och är dokumenterad i patientjournal (patienten har informerats om vårdens inriktning och dess syfte)
 • Adress och telefon

  Telefon: 0490-863 06

  Besöksadress: Västerviks sjukhus, hus 12, plan 6.

  Region-intern messenger-brevlåda:
  Palliativ medklin Vvik Fiktivmessengerbrevlåda (mess142)