Tidplan ombyggnation

Hösten 2017

Början av oktober: Förslag på layout/placering till styrgruppen Layoutbeslut i styrgrupp sker snarast därefter.

Oktober: Tre arbetsgruppsmöten under oktober

Oktober-december: Projekteringsarbetet startar och pågår under oktober-december

Våren 2018

Januari: Byggstart