Styrgrupp och arbetsgrupp

Följande personer ingår i arbetsgruppen för lokaler:

Ana Emilia Klasson, Regionförbundet
Tobias Facchini, Regionförbundet
Eva Ahlin Karlsson, ekonomienheten, Landstingsdirektörens stab
Ann-Christin Schertell, ekonomienheten, LD stab
Leni Lagerqvist, planeringsenheten, LD stab
Malin Beddesand, planeringsenheten, LD stab
Ingemar Karlsson, utvecklings- och folkhälsoenheten, LD stab
Carl-Magnus Hansson, beställarenheten, LD stab
Lillemor Elfström Broling, beställarenheten, LD stab
Jan Eriksson, HR-enheten, LD stab
Helen Persson, HR-enheten, LD stab
Urban Oskarsson, kanslienheten, LD stab
Pernilla Hallberg, kanslienheten, LD stab
Anna Nyqvist, kommunikationsenheten, LD stab
Karin Yderland, kommunikationsenheten, LD stab samt folktandvården
Maria Agestam, kultur- och bildningsförvaltningen
Johanna Magnusson, Folktandvården
Gun Kaldner Åhlund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Muris Sipo, psykiatriförvaltningen
Eva Pleijel, psykiatriförvaltningen
Patrik Glasberg, primärvårdsförvaltningen
Maud Löfström, primärvårdsförvaltningen
Thomas Nyabako, Landstingshälsan
Yvonne Hagberg, majoriteten
Per-Olof Gustavsson, oppositionen

Styrgruppen för lokaler består av:

Ann-Sofie Deijke, kanslidirektör
Helen Persson, HR-direktör
Helena Nilsson, regiondirektör
Jörgen Ohlsson, förvaltningschef Landstingsservice