Kontakt

Har du frågor om ombyggnationen kan du vända dig till din representant i arbetsgruppen eller till:

Susanna Köhlin
Projektledare, landstinget   
0480-818 46, 076-130 21 23
susanna.kohlin@ltkalmar.se