Planlösning med placering av enheter godkänd 23 okt

Måndagens styrgruppsmöte i lokalgruppen behandlade frågan om placering av enheterna i det ombyggda huset på Strömgatan. Beslut fattades om planlösning med inritade placeringar. Se planlösning

Nu kommer arbetsgruppen jobba vidare med detaljplanering och rumsfunktioner bland annat hur varje arbetsplats ska utrustas. Etappindelningsplanering pågår i samarbete med entreprenör.

Nästa arbetsgruppsmöte är på torsdag den 26 oktober och den 6 november är nästa styrgruppsmöte.