Planer inför omflyttning

Inom några veckor påbörjas arbetet med att bygga om huset på Strömgatan. För att ge en så tydlig bild som möjligt av kommande månader och hur din enhet är planerad för omflyttning kan du nu se en översiktsplan för ombyggnationen. Den är uppbyggd i tre delar: en översikt på hela projektet, en lista över varje enhets omflyttningar, samt planlösning för varje våning tillsammans med tider för inflyttning. Tiderna är preliminära.

Öppna "Ombyggnation Strömgatan omflyttningsplaner"

En arbetsplats. Och en byggarbetsplats.

Under den här perioden är vi inte tillåtna att röra oss i de områden där byggnation pågår av bl a säkerhetsskäl. Precis som entreprenörerna kommer respektera vår arbetsplats behöver vi göra detsamma. Om det skulle dyka upp frågor på vägen är det också viktigt att all kommunikation med entreprenörerna går via vår projektledare, Susanna Köhlin. På så sätt har vi en kontrollerad dialog och vet vad som sagts och inte.

Större rivningsarbeten och ljudstörningar kommer ske på förbestämda tider, där störning och påverkan på vår arbetsmiljö ska bli så begränsad som möjligt.
Övriga störningar som t ex vattenavstängning kommer informeras om inför varje tillfälle.

Inför varje delflytt kommer berörda enheter tillsammans med Susanna Köhlin göra en flyttplanering. Ni kommer kallas till detta i god tid.

Riskbedömning kommer också genomföras inför varje byggetapp.