Lägesrapport ombyggnation Strömgatan 14 sept

Nu är ett inriktningsbeslut taget kring ombyggnation av Strömgatan. Lokalerna kommer att bygga på öppna och fasta arbetsplatser i zoner för hela enheter eller delar av enheter. Syftet som är beslutat sedan tidigare är att Region Kalmar län ska ha tillgång till flexibla, moderna lokaler som underlättar och inspirerar till samarbete. Lokalerna kommer därför att bygga på öppna lösningar med tillgång och närhet till olika kreativa mötesplatser samt tysta rum och zoner.

Målsättningen är att en överenskommen planlösning kan presenteras i början av oktober och att ombyggnationen startar efter årsskiftet. Susanna Köhlin, funktionsplanerare på landstinget, är projektledare och arbetar tillsammans med Atrio arkitekter.

Arbetsgruppen för lokaler med representanter från regionförbundet och landstingshuset har uppdrag att arbeta vidare med planering av utrymmen och hur lokalerna kan uppfylla enheternas behov. En inventering är gjord på respektive enhet.

Följande personer ingår i arbetsgruppen för lokaler:

Ana Emilia Klasson, Regionförbundet
Tobias Facchini, Regionförbundet
Eva Ahlin Karlsson, ekonomienheten, Landstingsdirektörens stab
Ann-Christin Schertell, ekonomienheten, Landstingsdirektörens stab
Leni Lagerqvist, planeringsenheten, Landstingsdirektörens stab
Malin Beddesand, planeringsenheten, Landstingsdirektörens stab
Ingemar Karlsson, utvecklings- och folkhälsoenheten, Landstingsdirektörens stab
Carl-Magnus Hansson, beställarenheten, Landstingsdirektörens stab
Lillemor Elfström Broling, beställarenheten, Landstingsdirektörens stab
Jan Eriksson, HR-enheten, Landstingsdirektörens stab
Helen Persson, HR-enheten, Landstingsdirektörens stab
Urban Oskarsson, kanslienheten, Landstingsdirektörens stab
Pernilla Hallberg, kanslienheten, Landstingsdirektörens stab
Anna Nyqvist, kommunikationsenheten, Landstingsdirektörens stab
Karin Yderland, kommunikationsenheten, Landstingsdirektörens stab samt folktandvården
Maria Agestam, kultur- och bildningsförvaltningen
Johanna Magnusson, Folktandvården
Gun Kaldner Åhlund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Muris Sipo, psykiatriförvaltningen
Eva Pleijel, psykiatriförvaltningen
Patrik Glasberg, primärvårdsförvaltningen
Maud Löfström, primärvårdsförvaltningen
Thomas Nyabako, Landstingshälsan
Yvonne Hagberg, majoriteten
Per-Olof Gustavsson, oppositionen

Styrgruppen för lokaler består av:

Jörgen Ohlsson, förvaltningschef landstingsservice, Landstinget
Anna Strömblad, kommunikationsdirektör Landstinget
Sofia Hartz, Beställarchef, Landstinget
Florence Eddyson Hägg, Psykiatridirektör
Johan Rosenqvist, Hälso- och sjukvårdsdirektör
Lars Mattsson, Primärvårdsdirektör
Helena Nilsson, Regiondirektör
Krister Björkegren, Landstingsdirektör