Planlösning för Strömgatan godkänd 13 okt

Under dagens styrgruppsmöte godkändes förslaget på planlösning. Den godkända planlösningen kan du se här >>

Vad händer härnäst?

Nu tar arbetet med placeringen och detaljplanering av rumfunktionsprogram vid. Placeringen kommer utarbetas utifrån respektive enhets särskilda behov som tidigare redovisats för projektledaren. Beslut förväntas tas på nästa styrgruppsmöte den 23 oktober.

Efter dagens beslut startar projekteringsarbetet. Rumsfunktionsprogrammet som är ett underlag till arkitekter och konsulter förväntas bli klart i början av november.