Styrande principer

  • Främja hälsa så långt det går
  • Möta invånare i öppna och nära vårdformer
  • Skapa trygghet och kontinuitet för invånare och medarbetare
  • Skapa förutsättningar för delaktighet
  • Visa tydligt nästa steg i vården
  • Samverka över organisationsgränser
  • Utveckla genom ordnad samverkan
  • Använda digitalisering och kompetensförsörjning som stöd