Definition

Region Kalmar län följer Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) definition av Nära vård:

  • är nära i geografi, tid och/eller relation
  • utgår från individuella förutsättningar och behov
  • innebär nya arbetssätt för hälsa, vård och omsorg

Arbetssättet nära vård innebär att ett person- och familjecentrerat förhållningssätt är grunden i arbetet. Digitalisering är ett verktyg för att förverkliga nära arbetssätt. Alla vårdens aktörer samverkar för att invånaren ska uppleva en sömlös vård.