Samordning och kontakt

Leni Lagerqvist

Sjukvårdsstrateg
Kontaktperson nära vård
Regionstab Samordning Hälso- och sjukvård 

Telefon: 0480-845 06, 070-688 45 06