Patientkontrakt

Patientkontrakt är ett verktyg som en delaktivitet i nära vård omställningen för att tydligt visa på nästa steg i vården, vilket bidrar till ökad trygghet för våra patienter.

Region Kalmar län har tagit fram en generell mall för patientkontrakt som kan användas i verksamheten om så önskas.

Därutöver finns en mall som kan utarbetas med en enhetsinriktad information i dialog med enhetens kommunikatör.

Material om patientkontrakt