Tillsammans HoS 19 mars

2019-03-03

Här hittar du dokumentation från dagen.

Denna gång fokuserade vi på omställningen till nära vård med stöd av individens kraft med personcentrerad vård och hur vi ska säkerställa tydlighet i nästa steg i vården. Vårt mål med detta fokus är att skapa trygghet och ökad delaktighet för individen. Vi har förmånen att ha patientrepresentanter i vår sjukvårdsledning, som även deltager i forumet Tillsammans hälso- och sjukvård.

Tillsammans hälso- och sjukvård 19 mars 2019