Patientkontrakt på SKL

2019-02-25

Region Kalmar län deltog på SKL:s seminarium om patientkontrakt.

Patientkontrakt är ett verktyg som kan skapa delaktivitet i nära vård omställningen för att tydligt visa på nästa steg i vården, vilket bidrar till ökad trygghet för våra patienter.

SKL hade ett lärande seminarium om patientkontrakt där vårt team från Region Kalmar län deltog. Vi kommer bland annat att involvera våra vårdinflucencers i utvecklingen för ökad trygghet, som Helen Bevan NHS Storbritannien lyfter fram som en framgångsfaktor för att lyckas i en omställning.

Ett annat viktigt utvecklingsområde som vi kommer att verka för är en en plan för våra patienter, där all planering finns samlad. Vi ser det som en nödvändig nationell utveckling för ökad trygghet och patientsäkerhet i vården.

Aktuellt läge nationellt är att Inera har fått i uppdrag av SKL att genomföra en förstudie som syftar till att titta på möjligheter och förutsättningar för att realisera en sammanhållen plan inom 1177 Vårdguiden.

Sammanställt av: Maria Hilberth, samordnare nära vård