Inspirationsfilmer

2019-09-20

Se andra regioner berätta om sina förändringsarbeten.

Samverkan, lyhördhet, byggande av relationer och prestigelöshet är återkommande teman när andra regioner berättar om sina framgångsfaktorer.

Filmklippen är mellan en till två minuter och kan visas i utvecklingsarbeten och på APT:er. Se bland annat Anna Nergårdh och Carl-Johan Robertz från Ängelholms sjukhus berätta om vad de tycker är avgörande i omställningsarbetet.

Filmer från andra regioner