En planering

2019-06-28

Region Kalmar län deltar i studien "En planering".

I det nationella arbetet med patientkontrakt har Inera fått i uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting att göra en förstudie på hur en gemensam planering för en patient skulle kunna samordnas i journalen på ett enkelt sätt samt att denna information även kan nås via 1177s e-tjänster för patienten.

Studien kallas "EN PLANERING" och Region Kalmar län deltager som en pilot. Inera har varit på plats i länet och har hittills genomfört 22 intervjuer. De har träffat medarbetare i regionen och kommuner samt patienter och anhöriga.

Många intressanta förslag och synpunkter har framkommit som kommer att vara en del av lösningen i studien.