Nyheter om nära vård

 • Läsplatta ger trygghet

  Mobil läsplatta ger trygghet med den palliativa patienten i hemmet.

 • Inspirationsfilmer

  Se andra regioner berätta om sina förändringsarbeten.

 • En planering

  Region Kalmar län deltar i studien "En planering".

 • Besök i Nederländerna

  Digitalisering, individens engagemang och delaktighet var några av ämnena.

 • Föreläsning om nära vård

  Nästan 700 sjuksköterskor har deltagit i föreläsningar om nära vård.