PPT-presentation

Tillsammans mot en nära vård 
Powerpresentation om utvecklingsarbetet, varför det görs, begrepp och definitioner, samt organisation av arbetet. För information på arbetsplatsträffar med mera.