Filmer och artiklar: Exempel på nya arbetssätt

Mobil läsplatta ger trygghet med den palliativa patienten i hemmet

Avdelning 30, geriatriska kliniken på Länssjukhuset i Kalmar arbetar sedan tidigare med Nova Board och nu har de även fått en läsplatta, Nova Tablet, som fungerar ute hos patienter som är anslutna till lasarettsansluten hemsjukvård, LAH.

Läs artikeln >

Äster skapar tät samverkan i Västervik

I Västervik har arbetsmodellen Äster gjort att primärvård och slutenvård fått ett tätare samarbete. I en kort film berättar Carina Bergsten, sjuksköterska på Trädgårdsgatans hälsocentral och Christina Andersson, sjuksköterska på Västerviks kommun mer om sitt arbetssätt.

Se filmen på Youtube (2:54 min)

Att lära sig att leva med smärta

Inger Landgren, distriktsläkare vid Gripens hälsocentral berättar om hur de har lyckats skapa en bättre arbetsmiljö och minska långtidssjukskrivningarna genom att ändra sina arbetssätt, likväl som sitt förhållningssätt, till patienter med smärta.

Se filmen på Youtube (3:49 min)

Digital mottagning gav bättre tillgänglighet

Fler kontaktvägar underlättar både för patienterna och de fysiska mottagningarna. I denna film berättar Hanna Kristelius, fysioterapeut på Samrehab i Oskarshamn, om hur hon och hennes kollegor arbetar med den digitala rehabmottagningen.

Se filmen på Youtube (3:08 min)