Nära vård

Region Kalmar län arbetar tillsammans med länets kommuner för att utveckla nya arbetssätt för omställning till en nära vård.

Bakgrund och begrepp

Samordning

Arbetssätt och projekt

 • Patientkontrakt

  Patientkontrakt är ett verktyg som en delaktivitet i nära vård omställningen för att tydligt visa på nästa steg i vården, vilket bidrar till ökad trygghet för våra patienter.

  Region Kalmar län har tagit fram en generell mall för patientkontrakt som kan användas i verksamheten om så önskas.

  Därutöver finns en mall som kan utarbetas med en enhetsinriktad information i dialog med enhetens kommunikatör.

  Material om patientkontrakt

 • Samverkan Oskar
 • Hemsjukhuset Borgholm

  Samverkan mellan hälsocentral, kommunal hemsjukvård och ambulanspersonal ska skapa en tryggare vårdsituation för många äldre i Borgholm.

  Sedan november driver Borgholms hälsocentral projektet "Hemsjukhuset" tillsammans med Borgholm kommun. Patienter i den kommunala hemsjukvården erbjuds en fast läkarkontakt på hälsocentralen, som följer patienten genom alla steg i vården och vid behov gör hembesök.

  Bakgrund

  Varje dag vårdas ett stort antal människor som är mer vårdkrävande än de som ligger på sjukhus i hemmet med hjälp av den kommunala hemsjukvården. Region Kalmar läns medarbetare i Borgholm har med "Hemsjukhuset" utvecklat ett samarbete mellan hälsocentral, ambulanspersonal och kommun som syftar till att skapa en tryggare och säkrare vårdsituation för dessa patienter.

  Genom att läkare på hälsocentralen har en löpande kontakt med kommunens distriktssköterskor skapas en helhetsbild av varje patients behov och situation. Onödiga akutbesök undviks genom att ambulanspersonal kan erbjuda patienten en läkartid vardagen därpå i hemmet istället för att direkt köra in patienten till sjukhuset.

  Effekt

  Fördelarna är många. Patienten erbjuds läkarvård i en tryggare miljö med lägre infektionsrisk, färre fallolyckor och högre livskvalitet. Det innebär även en lättnad och trygghet för anhöriga till patienten att det vid behov finns en ytterst ansvarig läkare tillgänglig för patienten och att denne har hela bilden av patienten och patientens sjukdomshistoria.

  I framtiden är tanken att patienter även ska "rondas" före helg för att tidigt kunna identifiera brister som kan komma att kräva behandling.

  Kontakt

  Åke Åkesson

  Verksamhetschef Borgholm och Löttorp hälsocentral

  Tel. 0485-151 44

  Mer information

  Informationsmaterial "Nära vård i Borgholm", SKL

  Hemsjukhuset och digitalisering, film på Cuviva.com

   

Informationsmaterial