Nära vård

Region Kalmar län arbetar tillsammans med länets kommuner för att utveckla nya arbetssätt för omställning till en nära vård.

Gemensam målbild

 • Öppna forum

  - För information, utbyte och dialog

  Få kraft och inspiration i omställningen till nära vård! På dessa öppna forum får du veta mer om vad som är aktuellt i omställningen, både i länet och nationellt. Samtidigt ges tillfälle att lyfta idéer, ställa frågor och få inspiration av varandra. Innehållet kommer variera och till stor del påverkas av deltagarna. Du kan delta på ett forum eller i alla, du bestämmer själv vad som passar dig.

  Målgrupp: Chefer, medarbetare, verksamhetsutvecklare, skyddsombud eller fackliga företrädare med intresse av nära vård.

  Anmälan: Anmäl dig via länken för att få samtliga datum i Outlook. Sedan deltar du på de tider som passar dig. Har du något gott exempel att dela med dig av, berätta gärna det innan för Marie eller Kristina.

  • Torsdag den 16:e december 14:00-15:00
  • Torsdag den 27:e januari 11:00-12:00
  • Onsdag den 2 februari 13:00-14:00
  • Tisdag den 29 mars 13:00-14:00
  • Måndag den 25 april 15:00-16:00
  • Tisdag den 31 maj 13:00-14:00

  Material från träffarna 

  Öppet forum 16 december 2021

  Presentation

  Mörbylångamodellen

  Nära vård - en film från SKR

 • Fyra seminarier om nära vård v. 3 2022

  Välkommen till en fokusvecka med spännande seminarier kring nära vård. Genom fyra korta seminarier får du möjlighet att få mer insyn i vad nära vård är och samtidigt påverka länets målbildsarbete. Seminarierna har fokus på de fyra olika delarna i förflyttningen till nära vård, som bilden ovan illustrerar. Låt dig inspireras till att vara en del av omställningsarbetet och skapandet av en gemensam målbild för Kalmar län!

  Målgrupp: Medarbetare och chefer från länets kommuner, Region Kalmar län, privata aktörer och idéburna organisationer samt skyddsombud och fackliga företrädare.

  Anmäl dig via länken

  Måndag 17 januari: Nära vård i Kalmar län - vad, varför och hur?

  Varför är omställningen viktig och hur kan vi gemensamt bidra till att den blir verklighet? Marie Ragnarsson, samordnare nära vård Region Kalmar län, och Kristina Dahlberg, processledare nära vård på Kommunförbundet ger en inflygning kring vad, varför och hur nära vård? Mathias Karlsson, statistiker, ger oss en bild av hälsoläget och de demografiska utmaningarna i vårt län.

  Se filmat seminarium (Youtube)

  Presentation Marie Ragnarsson och Kristina Dahlberg - Introduktion till Nära vård i Kalmar län

  Presentation Mathias Karlsson - Demografiska och hälsomässiga utmaningar i Kalmar län

  Vad säger invånarna - citat från brukardialoger 

  Tisdag 18 januari kl. 08:00-09:00: Fokus på person, relation och samordning utifrån individen

  Passet inleds med några stora penseldrag kring tjänstelogik och typiska drag i dagens styrning. Därefter närmar vi oss omställningen till nära vård och kraven på att tänka annorlunda, både i mötet mellan invånare och personal och i styrning och ledning. 

  Johan Quist är forskare och vice föreståndare för Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

  Se filmat seminarium (Youtube)

  Presentation Johan Quist - Nära vård - en tjänstelogisk omställning

  Vad säger invånarna - citat från brukardialoger

  Onsdag 19 januari 08:00-09:00: Patienter och invånare som aktiva medskapare

  Vad innebär personcentrering och på vilket sätt måste vi förändra vårt sätt att arbeta och utveckla våra tjänster för att invånarna ska få vara aktiva medskapare.

  Kajsa Westling projektledare på Experio lab och Sara Riggare, doktorand och spetspatient. 

  Torsdag 20 januari kl. 08:00-09:00: Proaktiva och hälsofrämjande arbetssätt

  Magnus Zingmark presenterar sin forskning om hälsofrämjande och proaktiva arbetssätt. Han visar hur samverkan kring tidiga hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser kan skapa nytta för både person, organisation och ekonomi.

  Magnus Zingmark är med dr, leg arbetsterapeut, FoU ansvarig Vård och omsorgsförvaltningen, Östersunds kommun och forskare vid Lunds universitet och Umeå Universitet.

 • Om målbildsarbetet

  Omställning till nära vård pågår inom den hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola. Förändringen är ett måste för att vård och omsorg ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet när förutsättningarna för välfärden förändras.

  Kärnan i den nära vården är ett person- och familjecentrerat, sammanhållet och hälsofrämjande arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. En tydlig målbild och samskapande med de som vi är till för – invånare, patienter, brukare och elever – är en framgångsfaktor för att lyckas med omställningen.

  Region Kalmar län och länets kommuner ska tillsammans ta fram en gemensam målbild som kompass för omställningen till en nära vård. Arbetet med att ta fram målbilden pågår under hösten och våren 2021/2022 och målet är att målbilden är färdig till sommaren 2022. 

  Kontakt

  Marie Ragnarsson
  Samordnare nära vård Region Kalmar län
  072- 465 84 04

  Kristina Dahlberg
  Processledare nära vård
  Kommunförbundet i Kalmar län
  0480-45 67 23

Bakgrund och begrepp

Samordning

Arbetssätt och projekt

Informationsmaterial