Rehab assistenter

Är behjälpliga till övriga professioner vid träning, stöttning och mobilisering. Träffar patienter både individuellt och i grupp.