Dietist

Dietist utreder och behandlar eventuella nutritionella problem. Beroende på diagnos och besvär kan utredning och behandling se väldigt olika ut. Det kan innefatta enteral nutrition och/eller parenteral nutrition, förskrivning av kosttillägg, kostråd och rådgivning. Syftet är att uppfylla individuella behov av energi och vätska samt näringsämnen.