Arbetsterapeut

En arbetsterapeut utreder funktions- och aktivitetsförmåga och tränar för att främja självständighet i utförandet av vardagliga aktiviteter. Arbetsterapeuten stöttar till att kunna nyttja förmågor på bästa sätt och är även behjälplig i att hitta nya tekniker och strategier. Vid behov bedömer arbetsterapeuten handfunktion så som styrka, finmotorik och rörlighet och/eller kognitiva funktioner ex. minne, uppmärksamhet, rums- och tidsuppfattning. Vi medverkar vid hembesök, initiering av bostadsanpassning och hjälpmedelsutprovning i samarbete med kommunarbetsterapeut.