Våra professioner

Våra professioner

 • Fysioterapeut/sjukgymnast

  En fysioterapeut/sjukgymnast kan hjälpa till vid behov av insatser och råd kring fysisk aktivitet. Patienten kan få hjälp att anpassa och komma i gång med sin fysiska aktivitet för att bibehålla/förbättra styrka, rörlighet, kondition och andningsfunktion. Fysioterapeuten kan även bidra med smärtlindrande åtgärder samt avspänning-kroppskännedom. 

 • Arbetsterapeut

  En arbetsterapeut utreder funktions- och aktivitetsförmåga och tränar för att främja självständighet i utförandet av vardagliga aktiviteter. Arbetsterapeuten stöttar till att kunna nyttja förmågor på bästa sätt och är även behjälplig i att hitta nya tekniker och strategier. Vid behov bedömer arbetsterapeuten handfunktion så som styrka, finmotorik och rörlighet och/eller kognitiva funktioner ex. minne, uppmärksamhet, rums- och tidsuppfattning. Vi medverkar vid hembesök, initiering av bostadsanpassning och hjälpmedelsutprovning i samarbete med kommunarbetsterapeut.

 • Rehab assistenter

  Är behjälpliga till övriga professioner vid träning, stöttning och mobilisering. Träffar patienter både individuellt och i grupp.

 • Logoped

  Utreder, diagnosticerar och behandlar tal-, språk- och sväljsvårigheter.

 • Kurator

  Kurator kan ge psykosocialt stöd, även för närstående och det kan bland annat handla om kris och sorg och relationer till familj/närstående. Kuratorn kan ge information om samhällets stöd och resurser, patienträttigheter och rehabilitering.

 • Dietist

  Dietist utreder och behandlar eventuella nutritionella problem. Beroende på diagnos och besvär kan utredning och behandling se väldigt olika ut. Det kan innefatta enteral nutrition och/eller parenteral nutrition, förskrivning av kosttillägg, kostråd och rådgivning. Syftet är att uppfylla individuella behov av energi och vätska samt näringsämnen.